Innspill til de politiske partiene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Innspill til de politiske partiene

Stortingsvalgkampen er godt i gang. I den forbindelse har Finans Norge utarbeidet notater på noen viktige saker for norsk finansnæring for framtidig verdiskaping, og for våre kunder. Saksnotatene er sendt til alle de politiske partiene på Stortinget.

Notatene tar for seg følgende temaer: 

  • Kapitalkrav for banker 
  • Infrastrukturinvesteringer
  • Behandlings- og helseforsikringer
  • Individuell pensjonssparing 
  • Pensjonsreformen