380 000 forsikret mot helsekø

Gå til hovedinnhold
Publisert:

380 000 forsikret mot helsekø

Stadig flere bedrifter forsikrer sine ansatte mot helsekø. 380 000 nordmenn har ved utgangen av juni 2013 en eller annen form for forsikring mot helsekø, ifølge statistikk fra Finans Norge (FNO). Det er en økning på 15 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i 2012. Så sent som i 2003 var det kun rundt 32 000 nordmenn som hadde en slik ordning.

– Det har i flere år vært klar vekst i behandlingsforsikring som et ansattegode i bedrifter. Det har blitt stadig mer vanlig å forsikre samtlige ansatte i bedriften, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

– Bedriftene tegner behandlingsforsikring for å redusere sykefraværet, redusere ventetiden for ansatte som står i helsekø, og for å ta vare på ansatte som blir syke, sier Kreutzer.

– Behandlingsforsikring er et viktig supplement til offentlige helsetjenester. Sykefravær og ventelisteproblematikk opptar pasienter, arbeidsgivere og behandlingsinstitusjonene. Det er sannsynlig at dette også vil bli en utfordring i fremtiden, sier Kreutzer.

Slitasjeskader

33 000 har individuelle ordninger, noe som utgjør under 9 prosent av totalen.

– Mange opplever en lengre periode med sykefravær som følge av problemer med rygg, nakke, skuldre og knær. Behandlingsforsikring tilbudt av forsikringsselskap garanterer rask behandling ved private sykehus i utlandet og Norge, sier Kreutzer.

– Det offentlige er gode på å behandle akutte skader som for eksempel benbrudd raskt, mens det tar lengre tid ved slitasjeskader i rygg, nakke, skuldre og knær, sier Kreutzer.

Våre estimater sier at det er over 100 000 ”skadetilfeller” og rundt 450 millioner kroner som er brukt til behandling i 2012. Det er mange som får hjelp til fysioterapi og kiropraktikk, totalt 55 prosent. Dette er behandling som både vil forebygge og redusere sykefraværet, og øke produktiviteten til nytte for samfunnet, bedriften og den enkelte. Videre ser vi at mange får hjelp til å stille diagnoser og tilgang til spesialister, totalt 31 prosent. Dette er en tjeneste som ofte er svært viktig for den enkelte  da kunnskap om egen helsetilstand er en avgjørende faktor for hvordan vi innretter oss i dagliglivet og søker hjelp for eventuelle plager.

Populært i Danmark

Utbredelsen av behandlingsforsikringer er langt større i Danmark enn i Norge. Gunstige skatteregler i mange år har bidratt til at 1,2 millioner dansker nå har slik forsikring. Til sammenligning var det under 150 000 som hadde behandlingsforsikring i 2002 i Danmark, ifølge statistikk fra bransjeorganisasjonen Forsikring & Pension.

De forsikrede representerer i hovedsak alle ansatte i privat sektor i Danmark.
Ifølge en analyse fra Forsikring & Pension i Danmark kommer pasienter med en behandlingskrevende lidelse i for eksempel kne, bein, skulder eller rygg mellom 3 og 15 uker raskere tilbake i jobb når de blir behandlet via en behandlingsforsikring.

Vekst i Sverige

Også i Sverige har det vært sterk vekst i de siste årene. 522 000 svensker hadde behandlingsforsikring ved utgangen av 2012, ifølge statistikk fra Svensk Försäkring. Det er en økning på 77 prosent siden 2007.

I Sverige og Danmark er det som i Norge, relativt liten utbredelse av individuelle ordninger for behandlingsforsikring. Individuelle ordninger utgjør om lag 20 prosent av den totale kundemassen i Sverige og rundt 13 prosent i Danmark.

– Vi venter fortsatt vekst for private behandlingsforsikringer i Norge, men det er langt fram til utbredelsen i Danmark, sier Kreutzer.

Velfungerende marked i Tyskland

– Behandlingsforsikring er relativt nytt i norsk sammenheng, og det blir ofte trukket paralleller til USA når forsikring og helse skal svartmales. Hvis vi heller går til velfungerende europeiske markeder, for eksempel Tyskland, vil vi se at det et betydelig privat marked for helsetjenester som ikke fører til noe dårligere offentlig tilbud til befolkningen. Det private markedet er heller er et godt supplement til det offentlige tilbudet, sier Kreutzer.