Vi kolliderer annet hvert minutt i sommer-Norge

Hvert annet minutt er det en kollisjon i sommertrafikken i Norge, viser tall fra Finans Norge. –Vi har sett på alle typer sammenstøt, men ferietid er dessverre også tiden for de alvorligste trafikkulykkene, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

I løpet av sommermånedene juni, juli og august får forsikringsselskapene rundt 75 000 skademeldinger om større og mindre kollisjoner, viser tall fra de siste fem årene.

Dødsulykker om sommeren

Det er tradisjonelt flest dødsulykker på veiene om sommeren.

Juni 2013 var en dyster måned med 18 trafikkdrepte. Sommertrafikken her i landet har de siste årene krevd mellom 60 og 70 menneskeliv. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det de siste årene er flest unge mennesker i alderen 25-34 år som har mistet livet i trafikken i perioden juni til august.

- Kjør pent i sommer, legg inn gode pauser og husk at i en fullpakket bil endres kjøreegenskapene, oppfordrer Neverdal.

Agder-fylkene og Vestfold er blant fylkene med mye trafikk og mange ulykker i sommermånedene.  

Mer midtrekkverk

Situasjoner med møtende kjøretøy er den vanligste årsaken til dødsulykker.

Eneulykker der en bil er involvert og som ofte innebærer utforkjøringer er også ofte svært alvorlige. Hver femte ulykke om sommeren er en eneulykke.

Finans Norge mener arbeidet med midtrekkverk bør prioriteres for å bidra til å redusere trafikkulykkene. Midtdelere redder liv.

– I trafikken er mange ofre for andre sjåførers valg. Forhåpentligvis kjører de fleste av oss fornuftig i sommer og selvfølgelig alltid med bilbelte, sier Neverdal i Finans Norge.