Jan Erik Fåne til Finans Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Jan Erik Fåne til Finans Norge

Jan Erik Fåne er ansatt som direktør for kommunikasjon og samfunn i Finans Norge. Han tiltrer stillingen den 1. september.

 I forbindelse med reorganiseringen av Finans Norge som ble operativ fra 1. april i år, ble det etablert en ny stilling som direktør for kommunikasjon og samfunn. Stillingen er tillagt ansvaret for intern- og eksternkommunikasjon, mediehåndtering, forbrukerkommunikasjon og analyse, samt ansvaret for næringens arbeid med bærekraft.

- Jeg er svært glad for å få Jan Erik Fåne på laget. Med sin brede erfaring og dype forståelse for norsk nærings- og samfunnsliv og hans omfattende kommunikasjonsfaglige kompetanse vil Jan Erik spille en sentral rolle i vårt arbeid fremover, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Fåne har 20 års erfaring som rådgiver innen samfunnskontakt og kommunikasjon, og kommer fra stilling som Managing Partner i Kreab Gavin Anderson. Fåne har tidligere vært stortingsrepresentant og har bl.a. sittet i finanskomiteen.

- Hele finanssektoren står overfor svært mange og viktige endringer. Å få arbeide med disse spørsmål i en så viktig organisasjon som Finans Norge, ser jeg virkelig frem til. Finansnæringen er helt avgjørende for verdiskaping og vekst i Norge. Jeg gleder meg til å arbeide med å synliggjøre dette sammen med Idar Kreutzer og resten av Finans Norge, og med dyktige personer i bankene og forsikringsselskapene, sier Jan Erik Fåne.

 

 

Finans Norge har vedtatt ny strategi frem mot 2017 med tre hovedsatsingsområder;

  • Sikre konkurransedyktige rammebetingelser
  • Synliggjøre samfunnsrollen og øke tilliten
  • Ivareta næringsinitiativ og verdiskapende næringssamarbeid

Strategien knyttes opp mot fire sentrale prosessområder: bank, livsforsikring og pensjon, skadeforsikring og arbeidsgiver.

Som direktør for kommunikasjon og samfunn vil Jan Erik Fåne inngå i Finans Norges ledergruppe sammen med lederne for prosessområdene og leder for myndighetskontakt og næringspolitikk. Fåne vil også inngå i Finans Norges ledergruppe for arbeidsgiver og HR.

Leif Osland, som har vært konstituert i stillingen, vil gå over i en ny rolle som direktør i administrerende direktørs stab. 

For spørsmål, kontakt:

Idar Kreutzer; 934 03 808

Jan Erik Fåne; 922 13 640