Bankenes rentemargin fortsetter å falle

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bankenes rentemargin fortsetter å falle

VG hadde 1. juli et oppslag om bankenes utlånsmargin under tittelen ”Bankene tar 1 av 2 rentekroner”. Avisens regnestykke gir et lite dekkende bilde av den reelle utlånsmarginen i banker og kredittforetak. Nye kapitalkrav er en viktig forklaring på hvorfor bankene må øke sine marginer, ved siden av å kutte i kostnader og aksjeutbytte.

Avisens utgangspunkt er følgende definisjon av utlånsmargin: Gjennomsnittlig lånerente for et lån på en million kroner i de største bankene, fratrukket pengemarkedsrenten (NIBOR 3 mnd).

Avisen forutsetter deretter at bankenes finansieringskostnad er den samme pengemarkedsrenten med et påslag på 0,4 prosentpoeng. På denne bakgrunn konstaterer avisen at bankene i snitt tar 4,2 prosent i boliglånsrente, mens finansieringskostnaden er 2,1 prosent. Konklusjonen blir deretter at ”banken putter halvparten av det du betaler i rente rett i sin egen pengebinge”.

VG har rett i at marginen på boliglån har økt noe de siste kvartaler, men beregningene avisen presenterer overdriver omfanget. I vedlagte notat forklarer Finans Norge hvorfor.