07

Gå til hovedinnhold

07

Etablering av NyBax

Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur (BBI) startet i april i år en prosess for forretningsorientering av BankAxept. Det er enighet om at endret organisering av BankAxept-virksomheten, gjennom etablering av en egen organisasjon for BankAxept (”Nybax”), er et nødvendig virkemiddel for å kunne videreutvikle BankAxept på et forretningsorientert grunnlag. Les mer om...

Bruk av kort har økt med nesten syv prosent

Tall fra Finans Norge og Nets viser at det i hittil i år er en vekst i kortbruk på 6,9 prosent sammenlignet med de seks første månedene i 2012. Økningen i kortomsetningen var på 5,2 prosent. Totalt har vi korthandlet for 247,7 milliarder kroner og betalingskortene er benyttet 684,5 millioner ganger.

Bankenes rentemargin fortsetter å falle

VG hadde 1. juli et oppslag om bankenes utlånsmargin under tittelen ”Bankene tar 1 av 2 rentekroner”. Avisens regnestykke gir et lite dekkende bilde av den reelle utlånsmarginen i banker og kredittforetak. Nye kapitalkrav er en viktig forklaring på hvorfor bankene må øke sine marginer, ved siden av å kutte i kostnader og aksjeutbytte.

Vi kolliderer annet hvert minutt i sommer-Norge

Hvert annet minutt er det en kollisjon i sommertrafikken i Norge, viser tall fra Finans Norge. –Vi har sett på alle typer sammenstøt, men ferietid er dessverre også tiden for de alvorligste trafikkulykkene, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Jan Erik Fåne til Finans Norge

Jan Erik Fåne er ansatt som direktør for kommunikasjon og samfunn i Finans Norge. Han tiltrer stillingen den 1. september.

Oppdatert OMF-brosjyre

Den engelske brosjyren om norske obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) er oppdatert med de nyeste nøkkeltallene. Finans Norge oppdaterer den fire ganger i året. Brosjyren finnes også i en trykkversjon for de av medlemsbedriftene som ønsker å trykke den. Gå t...

Finans Norge bagatelliserer ikke

En gjeldsvekst som er høyere enn inntektsveksten er ikke bærekraftig på sikt, men det trengs nyanser i debatten, skriver Erik Johansen i Finans Norge i et innlegg i Finansavisen i dag.