Toppmøte om kapitaltilgang for små og unge bedrifter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Toppmøte om kapitaltilgang for små og unge bedrifter

Adm. direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, deltok i dag på et toppmøte om kapitaltilgang for små og unge bedrifter som nærings- og handelsminister Trond Giske hadde innkalt til. Kreutzer hadde to konkrete råd til Giske.

Kreutzer understreket at det som først og fremst kan bidra til at bedre kapitaltilgang til bedriftene fra bankene er:

  • at norske myndigheter raskt avklarer hva som blir nye regler for beregningsgrunnlaget for bankenes kapitalkrav, og bringer disse reglene mer på linje med våre naboland, og
  • viser tilbakeholdenhet med et motsyklisk bufferkapitalkrav siden norske banker allerede står overfor andre krevende kapitalkrav de nærmeste årene.

Kreutzer understreket videre at nasjonalt regelverk må harmoniseres med våre konkurrentland, slik at norskbasert finansnæring, uavhengig av størrelse, sikres likeverdige konkurransevilkår med utenlandske konkurrenter. Nordisk harmonisering er et minimum.

Myndighetene må vurdere, og ta inn over seg, de samlede konsekvenser av nye reguleringer for finansnæringen. For de små og mellomstore bedriftene har det store konsekvenser dersom nødvendig finansiering faller bort. Nye regulatoriske krav har derfor negative virkninger, særlig om innføringstiden blir kort.