Pensjonssmell for mange

Hele 61 prosent av befolkningen oppgir at de verken sparer eller planlegger å spare til alderdommen. Samtidig sier mange at de ikke vil akseptere noe særlig nedgang i inntekten ved overgang fra yrkeslivet til pensjonisttilværelsen. – Mange vil kunne få seg en pensjonssmell dersom de ikke setter seg inn i hva de kan forvente å få i pensjon og tar grep om egen sparing, sier direktør Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

Resultatene framgår av undersøkelsen Norsk finansbarometer som TNS Gallup har gjennomført for Finans Norge.
 
– Det er et paradoks at mange ikke vil akseptere noe særlig nedgang i inntekten ved overgang fra yrkesliv til pensjonisttilværelse, samtidig som få sparer til alderdommen. Her er det opplagt mange som ikke har satt seg inn i hva de kan forvente å få i pensjon. Dermed kan mange oppleve en falsk trygghet, sier Kierulf Prytz.
 
21 prosent oppgir at de maksimalt vil akseptere 10 prosent inntektsnedgang ved overgang fra yrkesaktivitet til pensjonisttilværelse. 18 prosent oppgir at de kan akseptere 10-20 prosent nedgang. 25 prosent oppgir at de kan akseptere 20-30 prosent nedgang.
 
– En tommelfingerregel tilsier at pensjonsdekningen for alderspensjon i folketrygden for en med gjennomsnittsinntekt er om lag 50 prosent av tidligere inntekt ved 40 års opptjening. Tjenestepensjonsordninger gir et nyttig supplement, men de aller fleste må uten individuell sparing godta minst 30-35 prosent nedgang i inntekten ved overgang til pensjonisttilværelsen, sier Kierulf Prytz.
 
Færre enn før ønsker å gå av tidlig

Pensjonsreformens innføring av fleksibel alderspensjon medfører at mange har mulighet til å starte uttak av alderspensjonen fra folketrygden eller tjenestepensjon allerede fra fylte 62 år. Men det er viktig å huske på at du  normalt får mindre utbetalt hvert år jo tidligere du starter å ta ut pensjon.
 
Undersøkelsen viser at mange ønsker å gå av med pensjon tidlig. 23 prosent ønsker å gå av ved 62 års alder eller lavere, og  49 prosent av befolkningen ønsker å ta ut pensjon før fylte 67 år.
 
– Det er  verdt å merke seg at andelen som oppga ønske om å ta ut pensjon før fylte 67 år var høyere i fjorårets undersøkelse. Da var den 54 prosent. Forhåpentligvis er dette en indikasjon på at folk ønsker å stå lengre i jobb og at pensjonsreformen virker etter hensikten, sier Kierulf Prytz.
 
Om Norsk finansbarometer

Norsk finansbarometer er en årlig undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av Finans Norge. Den omfatter bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2013 blant et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år. Det ble gjennomført ca 3000 intervjuer.