Nytt nummer av Finansrett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt nummer av Finansrett

Nytt nummer av Finansrett er nå publisert med nyheter om rammebetingelser for finansnæringen. Artiklene dekker både bank, forsikring og verdipapirområdet. Du finner 77 artikler om bl.a. nye kapitalkrav, nasjonalt gjeldsregister, solvens II og mange andre saker. Finansrett er forbeholdt ansatte i medlemsbedriftene og betalende abonnenter.
Gå til Finansrett