Litt færre rammelån

Andelen med rammelån, har gått ned fra 32 til 29 prosent av de spurte det siste året, viser undersøkelsen Norsk finansbarometer utført av TNS Gallup for Finans Norge.  83 prosent av kundene sier at de jevnlig betaler avdrag på rammelånene sine.

– Etter en sterk vekst de første årene etter at produktet ble lansert, har andelen rammelån av totale boliglån falt noe tilbake det siste halve året, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Privatpersoner hadde til sammen rundt 457 milliarder kroner i rammelån ved utgangen i april 2013, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er i kroner omtrent det samme som for ett år siden, men som andel av totale boliglån ned fra ca. 27 til 25 prosent.

– Etter en periode med sterk vekst i rammelån er det ikke unaturlig at vi ser en utflating og noe tilbakegang. Bankene har hele tiden gitt utrykk for at rammelån ikke er et låneprodukt som passer for alle, men for kunder med en solid og velordnet økonomi, fremholder Neverdal.

Fleksibelt låneprodukt

Rammelån fungerer slik at låntaker får en bestemt kredittramme som avgjør hvor mye han eller hun kan trekke opp lånet. Lånet er sikret med pant i bolig, og den enkelte låntaker kan selv bestemme når og hvordan det skal nedbetales.

Mange oppgir økt fleksibilitet som en av de viktigste grunnene til å velge denne lånetypen og 47 prosent av de spurte i undersøkelsen oppgir at de bruker deler av pengene på oppussing og vedlikehold av bolig.

Flest over 40

I aldersgruppen 40-49 år har 34 prosent rammelån og enda flere i gruppen over 50 år velger denne lånetypen.

– Vi ser at interessen for disse lånene stiger med alder og inntekt, sier Neverdal.
Godt voksne mennesker har gjerne god sikkerhet i egen bolig. De ønsker kanskje å frigjøre noe av den oppsparte egenkapitalen til for eksempel bil, hytte, forskudd på arv eller reiser gjennom å ta opp et lån med sikkerhet i boligen sin.

Om Norsk finansbarometer

Norsk finansbarometer er en årlig undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av Finans Norge. Den omfatter bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen ble gjennomført blant et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år. Det ble gjennomført om lag 3000 intervjuer.