Nytt beregningsgrunnlag for kollektiv pensjonsforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt beregningsgrunnlag for kollektiv pensjonsforsikring

Finans Norge har utarbeidet rapporten ”K2013 Minimum beregningsgrunnlag for premieberegninger og avsetninger for kollektiv pensjonsforsikring i Norge – fastsatt av Finanstilsynet i mars 2013”. Presisering av prismodell.

Rapporten inneholder alle grunnlagselementer, herunder dødelighet og sivilstandselementer, samt bakgrunnselementer for fastsettelse av de ulike elementene. Rapporten gir også veiledende dødelighets- og sivilstandstabeller, samt engangspremieberegninger.

Basert på analyser foretatt av Finans Norge, fastsatte Finanstilsynet 08.03.2013 minimumskravene til nytt dødelighetsgrunnlag i kollektiv pensjon for alle norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser.

Det nye grunnlaget er basert på dødelighetserfaringene fra 2005-2009 blant kollektivt pensjonsforsikrede i Finans Norges medlemsselskaper, fremskrevet til 01.01.2013. Deretter har Finanstilsynet fastsatt justeringer både i startdødelighet (12%) og i årlig dødelighetssynkning (10%) for å kunne motstå en noe sterkere dødelighetssynkning enn antatt i Statistisk sentralbyrås mellomalternativ.

Det har under arbeidet med nye grunnlagselementer hele tiden vært en forutsetning at andre aktører enn Finans Norges medlemsselskaper skal kunne få tilgang på de nye elementene på rimelige vilkår. Det er en forutsetning at om en pensjonskasse skal benytte det nye dødelighetsgrunnlaget til forsikringstekniske beregninger må pensjonskassen kjøpe disse, uansett om pensjonskassens aktuar har kjøpt tariffen eller ikke.

Kjøpere vil få tilsendt heftet, ”K2013 Minimum beregningsgrunnlag for premieberegninger og avsetninger for kollektiv pensjonsforsikring i Norge – fastsatt av Finanstilsynet i mars 2013”.

Prisen på tariffen er fastsatt til 20 000 kroner for to rapporter for pensjonskasser og konsulentfirmaer. For livsforsikringsselskaper som på kjøpstidspunktet ikke tilbyr kollektiv pensjonsforsikring i Norge, men som skal starte slik forretning, er prisen fastsatt til 200 000 kroner. Prisene er eksklusive merverdiavgift.

For bestilling, send en e-post til Inger Lise Prebensen.

Dersom det er spørsmål om rapporten, send en e-post til Kari Mørk.