Gjennomsiktighet og samfunnsansvar

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gjennomsiktighet og samfunnsansvar

Adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge deltok nylig på lanseringen av professor Atle Midttuns bok ”CSR and Beyond. A Nordic Perspective” . Kreutzer satte i den forbindelse likhetstegn mellom samfunnsansvarlige bedrifter og transparente bedrifter. 

– Slike bedrifter forteller hva de planlegger å gjøre, gjennomfører planene og dokumenterer effekten av det de har gjort.  Transparente bedrifter vil kunne utfordres på alle deler av sin virksomhet.  De bedrifter som lover mye, men ikke følger opp, vil få problemer med dette, sa Kreutzer.

– Så man en James Bond-film før i tiden, forsto man straks hvem skurken var. I dag må man langt ut i handlingen før det blir tydelig.  Verden blir stadig mer kompleks, og saksområder griper inn i hverandre på helt nye måter.  Klima, helseutfordringer, migrasjon og næringslivets rolle i verdens konfliktområder er noen av stikkordene.  Utviklingen på disse områdene vil påvirke bl.a. forbrukeradferd, myndighetsreguleringer og verdenshandel, sa Kreutzer.

– Sett fra bedriftens synspunkt er det viktig å forstå utviklingen og å sette egen virksomhet inn i nye og krevende rammer.  Samfunnet på sin side må erkjenne at løsningene på vår tids utfordringer hviler på næringslivets finansielle kraft og innovasjonsevne. Bedrifter skal produsere varer og tjenester som publikum behøver til priser publikum kan betale. De tilfører dessuten samfunnet verdi gjennom bl.a. arbeidsplasser, skatt og utvikling av kunnskap og kompetanse, sa Kreutzer.

Tre kategorier bedrifter

Han mener bedriftene kan deles inn i tre kategorier.

– De første er opptatt av compliance – de etterlever lover og regler og ønsker å unngå negativ omtale. De andre ønsker å gjøre mer enn dette – de ser på seg selv som gode corporate citizens. De siste ser at samfunnsendringene er strategiske parametre som må integreres i kjernevirksomheten, sa Kreutzer.

Enveiskjørt gate

Det er snakk om en enveiskjørt gate, presiserte Kreutzer med henvisning til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer.  Ikke-finansielle forhold tillegges økt vekt og vekker stadig større interesse hos investorene.  Dette bidrar til ulik pris på kapital, og effekten forsterkes når mange drar i samme retning.  Avslutningsvis minnet Kreutzer om den gjensidige avhengigheten mellom sivilsamfunnet, staten og næringslivet.

– Næringslivets ”good guys” er avhengige av at det ikke lønner seg å bryte lover.  Sentrale bærekraft-temaer må settes på agendaen. Konsekvenser av ulike valg og fotavtrykk må forklares, og grunnlaget må legges for at forbrukerne kan ta informerte valg.  Endelig må vi alle bruke vår innkjøpsmakt.  Da Storebrand i sin tid skulle bestille 27000 kvm. teppegulv, var kravet at det skulle være resirkulert gummi på undersiden av teppet.  Dette kunne ikke leveres, og det ble argumentert med at staten ikke krevde slik løsninger. Storebrand sto på sitt, og produktet finnes nå i markedet, sa Kreutzer.