Forventer at finansnæringen tar ansvar

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forventer at finansnæringen tar ansvar

– I en verden preget av åpenhet er det ikke mulig å velge bort de store samfunnsutfordringene. Banker må forholde seg til for eksempel miljøspørsmål, fattigdom og menneskerettigheter. Omgivelsene forventer at finansnæringen tar ansvar, og den som tar lett på forventningene, vil fort bli avslørt, sier DNBs divisjonsdirektør for Samfunnsansvar og Kultur, Dag Arne Kristensen.

Kristensen og DNB har en sentral rolle i UNEP Finance Initiative - et partnerskap mellom FNs miljøprogram og 200 banker, forsikringsselskaper og investeringsselskaper verden over.  Arbeidet foregår i  regi av tre ulike organer – Banking Commission, Insurance Commission og Investment Commission. Dag Arne Kristensen er valgt som leder av førstnevnte.

– Med økende åpenhet blir det mer og mer synlig hva finansnæringen gjør og ikke gjør. Både kunder og investorer forventer i dag at god avkastning går hånd i hånd med skikkelighet i forretningsdriften. Næringen kan ikke sette seg på sin høye hest – vi vet at det finnes andre aktører som står klare til å overta dersom vi ikke innfrir. Det er dessuten en myte at gode resultater ikke kan kombineres med ansvarlighet, sier Kristensen.

Spennende partnerskap

Hovedårsaken til at DNB har engasjert seg i UNEP Finance Initiative er troen på at god lønnsomhet og stor samfunnsnytte er to sider av samme sak.  Initiativet er 20 år gammelt og i følge Kristensen et ”sjeldent spennende partnerskap”:

– Selv om det er initiert av FN, er det bedriftene som sitter i førersetet. UNEP Fi har i flere sammenhenger vært fremhevet som det eneste initiativet der næringen er en drivende kraft.  Vi arbeider sammen med FNs miljøprogram for å kartlegge og forstå hvilken betydning spørsmål knyttet til miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring har for finansnæringens virksomhet. Målet er å identifisere, fremme og realisere beste miljø- og bærekraftspraksis på alle nivåer i finansnæringen, sier Kristensen.

I dagens verden utfordres finansnæringen blant annet av frivillige organisasjoner – såkalte NGO’er.  Dette er disse organisasjonenes oppgave og mandat:

Ønsker dialog

– Karakteristisk for det åpne samfunnet er ingen er avhengig av å bli invitert til møtebordet. Får man ikke snakke med finansnæringen, snakker man om finansnæringen. I DNB ønsker vi dialog med alle interessenter. Arbeidet i UNEP Fi gir godt grunnlag for dette. Vi har stor nytte av det nettverket vi er del av, vi får ny kunnskap, vi diskuterer felles utfordringer og vi utvikler verktøy i fellesskap. Et eksempel er DNBs nye modell for leverandøroppfølging. Det at mange delte kunnskap ga god input i arbeidet med modellen, og førte til  et bedre resultat enn om alle hadde arbeidet hver for seg, sier han.

Den betydelige internasjonale virksomheten gjør det påkrevet å innhente annen type kunnskap enn den konsernet selv besitter, forteller Kristensen.  Andre områder hvor DNB har fått – og gitt – drahjelp er prosjektfinansiering og nå senest kreditt:

– I Banking Commission utvikler vi i disse dager et online verktøy som gir tilgang til beste praksis når det gjelder samfunnsansvar og kreditt. Mange har erfart at det på dette området finnes få steder å søke kunnskap. Det bøter vi på, og verktøyet blir presentert på UNEP Fis store konferanse i Beijing i november.  Vi har dessuten betydelig aktivitet når det gjelder publikasjoner, kurs og treningsprogrammer på nett. Formålet er å bygge opp kunnskap både i og utenfor næringen, sier Kristensen.

Det er UNEP Finance Initiative som står bak prinsippene for ansvarlige investeringer og prinsippene for bærekraftig forsikring.  Finans Norge har sluttet seg til disse og oppfordret medlemmene til å gjøre det samme.