Bankenes resultater for 1. kvartal

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bankenes resultater for 1. kvartal

Bankene (morbanker) hadde for 1. kvartal 2013 en resultatnedgang mot samme periode i fjor på 1,6 milliarder kroner eller 17,9 prosent. Resultat før skatt endte på 7,2 milliarder kroner. Hovedårsakene til resultatnedgangen er en vesentlig redusert rentenetto, reduserte inntekter fra verdipapirer og økte tap på utlån. Bankene er fortsatt solide med kun en svak nedgang i forhold til pr. årsskiftet. Ren kjernekapital var pr. 31. mars i år på 11,90 prosent mot 12,14 prosent på samme tidspunkt i fjor. Lenke til statistikken.