Vil du være med å videreutvikle obligasjonsmarkedet?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vil du være med å videreutvikle obligasjonsmarkedet?

Verdipapirfondens forening og Norsk Tillitsmann etablerer nå selskapet Nordic Bond Pricing AS. Selskapet vil utarbeide uavhengige priser på rentebærende verdipapirer og avledede instrumenter som for eksempel indekser.

Dette vil skje ved bruk av kvantitative modeller som baserer seg på data fra markedsaktører og transaksjoner i markedet. Typiske kunder er verdipapirfond, pensjonskasser, livselskaper og andre aktører som trenger regelmessige obligasjonspriser.

Selskapet er nå i en oppbyggingsfase, og i denne omgang søkes følgende medarbeidere:

Daglig leder
Daglig leder vil være selskapets ansikt utad og ha det operative ansvaret for å gjennomføre selskapets strategi. Dette innebærer blant annet å sørge for at selskapets produkter er tilpasset kundenes behov til enhver tid. Du må ha kjennskap til og erfaring fra verdipapirmarkedet.

Senior modellutvikler
Senior modellutvikler vil være ansvarlig for utvikling og drift av selskapets modeller. Stillingen krever en sterk teoretisk bakgrunn i kvantitativ analyse og statistisk metode. Det er fordel om du har bakgrunn fra verdiberegninger av obligasjonsporteføljer.

Nærmere informasjon om stillingene kan fås ved henvendelse til styrets leder, Jan Pollestad, 917 13823. Kortfattet søknad sendes snarest til jan.pollestad@borgersenpartner.no