Store penger i omløp

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Store penger i omløp

Aldri før har det strømmet så mye penger gjennom bankenes felles betalingssystem NICS som i går, 15. mai. Hele 868 milliarder norske kroner ble sendt mellom Norges Bank og bankene for oppgjør av små og store transaksjoner. Forrige rekord, som var 15. juni 2011 ble slått grundig, med over 50 milliarder kroner. – Det er store penger i omløp og det norske systemet for avregning og oppgjør holder et høyt internasjonalt nivå, sier Tor Johan Bjerkedal som leder betalingsformidlingsområdet i Finans Norge.

Den gjennomsnittlige daglige omsetningen i NICS var på nesten 250 milliarder kroner i 2012. Dette er en økning på over 13 prosent fra 2011. Gårsdagens rekordbeløp var over tre ganger så stort som en gjennomsnittsdag. Forklaringen er at det ble foretatt oppgjør av statskasseveksler og statsobligasjoner. Det var også forfall på arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for personlige skatteytere i går. 

Betalinger du foretar, for eksempel regningsbetaling gjennom nettbank, sender banken videre inn i bankenes felles avregningssystem NICS - Norwegian Interbank Clearing System. NICS avregner alle betalingene. NICS beregner hvor mye den enkelte bank i sum enten skylder eller har til gode i forhold til alle øvrige banker. NICS sender disse posisjonene til Norges Bank for oppgjør mellom bankene. Etter oppgjøret har mottakers bank mottatt pengene og kan føre betalingen inn på betalingsmottakers konto.

Kort om NICS

  • I 2012 ble det avregnet 1,9 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 62 000 milliarder kroner gjennom det norske betalingsoppgjørssystemet NICS. NICS er underlagt konsesjon. Norges Bank er konsesjonsmyndighet
  • NICS er et system for utveksling av bankenes egne samt kunders betalingstransaksjoner, og avregning av disse bankene imellom. Den alminnelige betalingsformidling, det vil si transaksjoner under 25 millioner kr, inngår i nettoavregninger (NICS Netto). NICS Netto sendes fire ganger daglig til oppgjør i Norge Bank. Tidspunktene er kl 05.35, 11.05, 13.35 og 15.35.
  • NICS administreres av NICS Operatørkontor på vegne av Finans Norge (FNO). Alle banker i Norge som tilbyr alminnelige kunderettede betalingstjenester er deltagere i NICS.