Oppdaterte regler om BankID

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Oppdaterte regler om BankID

Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur (BBI) i Finans Norge har denne våren vedtatt tre endringer i Regler om BankID. De oppdaterte reglene inneholder nå regulering av informasjonsutveksling mellom banker ved sikkerhetshendelser, bestemmelse om at personer som er fratatt rettslig handleevne eller er umyndiggjort ikke skal ha BankID og sist men ikke minst; at BankID som er utstedt av en bank som settes under offentlig administrasjon kan benyttes for å bytte bank og få utbetalt innskyterens tilgodehavende. De endrede reglene er trådt i kraft. Rundskrivet som omhandler regelendringene og oppdaterte regler.