Norge på toppen i effektiv betalingsformidling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norge på toppen i effektiv betalingsformidling

Norge ligger foran både Sverige, Danmark, Storbritannia og land i EU-området når det gjelder effektiviteten i betalingssystemet. Det viser Norges Banks årsrapport for betalingssystem som nylig ble publisert. – Dette er en anerkjennelse av arbeidet Finans Norge og bankene gjør for å sikre og drifte et robust betalingssystem, sier Jan Digranes, leder av bankområdet i Finans Norge.

Et effektivt betalingssystem er kjennetegnet av at betalinger kan gjøres både raskt, trygt og til lave kostnader. I følge sentralbanken scorer Norge bra på alle disse kjennetegnene.

Norges Bank har beregnet at de samfunnsøkonomiske kostnadene ved betalingsformidlingen ligger på 0,5 prosent av brutto nasjonalprodukt. I Danmark og i EU-området ligger denne andelen rundt 1 prosent. Sverige plasserer seg om lag midt mellom Danmark og Norge.