Liten kunnskap om pensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Liten kunnskap om pensjon

Til tross for sterk økning i mediedekningen om pensjon og mye trafikk på ulike pensjonsportaler og pensjonskalkulatorer, er det fortsatt liten kunnskap om pensjon i den norske befolkningen. Bare 23 prosent oppgir at de har helt eller delvis oversikt over hva de får i samlet pensjon, ifølge en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for Finans Norge. Dette er en nedgang på 1 prosentpoeng siden i fjor.
–Det er altfor mange nordmenn som ikke tenker på at de økonomiske valgene de tar i dag kan ha store konsekvenser for framtidens pensjonisttilværelse. Folk har liten kunnskap om egen pensjon. Uten slik kunnskap er det også vanskelig å ta stilling til behovet for tilleggssparing til alderdommen. Forhåpentligvis vil flere innse at tiden er overmoden for å skaffe seg oversikt over egen pensjonsstatus og ta nødvendige grep, sier direktør Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

Kunnskapen om egen pensjon stiger med alderen. I gruppen over 60 år er det 45 prosent som er helt eller delvis enig i at de har oversikt over hva de får i samlet pensjon.

Innholdet i pensjonsreformen lite kjent
Undersøkelsen viser at innholdet i pensjonsreformen er svært lite kjent blant befolkningen. Dette til tross for omfattende politiske prosesser og stor mediedekning. Bare 11 prosent oppgir at de har svært god eller god kjennskap til innholdet av pensjonsreformen. 63 prosent har svært liten eller liten kunnskap. Det er flere enn i fjor som oppgir å ha lav kunnskap. Kunnskapen om pensjonsreformen er lav i alle aldersgrupper og aller lavest i aldersgruppen 18-29 år.

Sjekk egen pensjonsstatus
Rundt halvparten svarer at de ikke har kjennskap til om tjenestepensjonsordningen på jobben er en ytelsesbasert ordning eller en innskuddsbasert ordning. I en ytelsesbasert ordning utgjør utbetalingen en andel av sluttlønn, for eksempel 66 prosent. I en innskuddsbasert ordning setter bedriften av et årlig innskudd som andel av lønn, og total pensjon er summen av alle innskudd og avkastning av disse.

–Når du skal spare til pensjonstilværelsen bør du starte med å kartlegge hvor mye du kan forvente å få fra folketrygden og fra pensjonsordningen på jobben. Ta kontakt med din arbeidsgiver eller de finansinstitusjonene de har avtale med. Sjekk pensjonsportalen www.norskpensjon.no som rundt 1,7 millioner har besøkt siden starten i 2008. Undersøk hvilken pensjonsordning arbeidsgiver tilbyr. Ved skifte av jobb må du være bevisst på hva slags tjenestepensjonsordning ny arbeidsgiver har, sier Kierulf Prytz.

Innskuddspensjonsportal
Finans Norge lanserte i februar i samarbeid med Norsk Pensjon en ny nettportal som skal sammenligne avkastningen for de ulike pensjonsselskapenes investeringsprofiler. Den nye portalen viser historisk og løpende avkastning. I tillegg synliggjøres de ulike faktorene som er medvirkende til å skape forskjeller i risiko og avkastning profilene imellom. Siden oppstarten har nær 35 000 besøkt portalen.

Om Norsk finansbarometer
Norsk finansbarometer er en årlig undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av Finans Norge. Den omfatter bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen ble gjennomført blant et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år. Det ble gjennomført om lag 3000 intervjuer.