FinansCERT etablert

Gå til hovedinnhold
Publisert:

FinansCERT etablert

FinansCERT Norge ble formelt stiftet 23. april 2013. Hovedoppgaven er effektiv håndtering av IT-sikkerhetshendelser i banker og livselskaper og koordinering av felles tiltak. – Vi har videreutviklet det arbeidet vi allerede gjør og har satt det enda bedre i system. Målet er å få et godt overvåkingsorgan for å prøve å bekjempe angrep mot IT-tjenester i størst mulig grad, sier direktør Jan Digranes i Finans Norge.

Siden 2007 har banker samarbeidet om informasjonsdeling ved kriminelle angrep mot nettbanktjenestene. Samarbeidet førte til raskere oppdagelse av svindel og at flere svindelforsøk stanses. Samarbeidet ble ivaretatt gjennom Bankenes Standardiseringskontor (BSK).

En høringsrunde i 2011 i regi av BSK avklarte at det var ønskelig å styrke organiseringen ved hendelser av IT-sikkerhetsmessig karakter. Opprettelse av en CERT ble da trukket frem som mulig løsning. Det kom også innspill på at en slik CERT bør dekke hele finansnæringen og ikke bare nettbank og BankID hendelser. I mai 2012 besluttet BBI å nedsette et prosjekt for å utarbeide forlag til etablering av FinansCERT. Forslaget forelå i september 2012 og fikk tilslutning fra BBI. BLP sluttet seg senere til forslaget. Bransjestyre risiko og skade (skadeforsikringsområdet) fant ikke grunnlag for nå å delta i en FinansCERT.

Styret i FinansCERT består av:

  • Eldar Lillevik, DNB (leder)
  • Espen Jul Larsen, Gjensidige (nestleder)
  • Mari Grini, SpareBank1 Gruppen
  • Arne Høstmark, Nordea
  • Vibeke Reigstad, Sparebanken Vest
  • Steingrim Soug, Eika Gruppen
  • Thomas Tjøstheim, Skandiabanken