Årsmøte i Norsif

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Årsmøte i Norsif

Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif) er en nyetablert, uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Foreningen skal spre kunnskap om og bidra til utviklingen av fagområdet ansvarlige investeringer.

Etter årsmøtet 30. april har Norsif følgende styre:

Heidi Finskas, KLP (styreleder, avbildet)
Erik Hannestad, DNB
Melanie Brooks, Folketrygdfondet
Bjørn Stolpestad, Nordea
Lars Jacob Braarud, Oslo Børs         

Varamedlemmer:

1. Gunnar Senum, Skandiabanken    
2. Hege Mathea Haugen, Storebrand 

 

Norsif vil gjennom flere seminarer i 2013 rette oppmerksomheten mot ESG-temaer, dvs. integrering av spørsmål knyttet til miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring i investeringsvirksomheten. Kontakt med akademia står også høyt på foreningens dagsorden. På dette området er det forskning rundt bærekraftige investeringer som opptar Norsif – dessuten vil det bli arbeidet for at bærekraftige investeringer blir pensum i norsk utdannelse.