Trygs nyrenoverte hovedkontor i Fyllingsdalen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Trygs nyrenoverte hovedkontor i Fyllingsdalen

Det ombygde hovedkontoret sto ferdig i 2011 og huser 900 medarbeidere. Det ble gjort bærekraftsvurderinger av alle system- og materialvalg i prosjektet. Miljøpåvirkning både ved tilvirkning, drift og avhending ble vurdert. De største arbeidene har skjedd innendørs og synes ikke utenfra.

Resultater:
Ombyggingen har bidratt til å redusere CO2-utslipp knyttet til elektrisitet og oppvarming med over 25 prosent i perioden 2008 til 2011.

Viktigste tiltak:

Tiltakene er konsentrert om energieffektivisering, gjenbruk av materialer og inventar og rasjonell infrastruktur.

Energieffektivisering

Utskifting av oljefyren med varmepumpe, i tråd med den landsomfattende kampanjen Oljefri fra Naturvernforbundet. Automatisk lysstyring er installert i hele bygget. All gammel belysning er erstattet med nye og langt mer energieffektive løsninger. Alle vindusruter fra 1979 er skiftet ut med nye med langt bedre sol- og varmedempende egenskaper og med mye lavere u-verdi. I kombinasjon med utvendige persienner gir dette sterkt redusert energibruk grunnet redusert varme-/kjølebehov. Det sentrale driftskontrollanlegget for overvåking, styring og regulering av alle de tekniske anlegg er skiftet ut/oppgradert. Dette gir bedre kontroll over inneklimaet og gir også redusert energibruk.

Gjenbruksprosjektet

Det er avsatt egne personressurser til å drifte et eget gjenbruksprosjekt under ombyggingen av hovedkontoret i Bergen, samt i Oslo og i Trondheim. Det ble gjort en klassifisering av materialer og inventar i kategoriene gjenbrukbart og avfall ved oppstart av prosjektet. Sluttregnskapet for ombyggingen i Bergen viste en total gjenbruksgrad på over 98 prosent. Dette overskred selv de mest ambisiøse forventinger man hadde for gjenbruksprosjektet.

Endringer i infrastruktur

Videomøterommene ble integrert i alle etasjer og på alle arbeidsområder, som en del av tilretteleggingen for vesentlig lavere reisevirksomhet. Tiltakene sparer både er CO2- utslipp, tid og kostnader. Det er lagt vekt på høy supportkapasitet og opplæring for å gjøre videomøter til en forutsigbar, effektiv og stabil møteform.

Red. anm.

Tryg har i det vesentlige foretatt interiørmessige endringer, og fasadene er stort sett uforandret. Derfor vises her et bilde av det nye interiøret.