Storebrands totalrenoverte hovedkontor - Lysaker Park

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Storebrands totalrenoverte hovedkontor - Lysaker Park

Hovedkontoret huser Storebrands 1.300 medarbeidere. Lavenergibygget ble tatt i bruk i 2009, og var et av de første byggene i landet med energimerke B. Beliggenheten er sentral, rett ved knutepunkt for tog, buss og E18. Bygget og kantinehagen på baksiden er effektivt skjermet mot trafikkstøy.

Målsettinger og resultater: "Best i klassen" på helse, miljø og sikkerhet var et av målene for rehabiliteringsprosjektet. Energi, materialbruk, transport, avfallshåndtering og vann ble fokusert sammen med arealeffektivitet. Halvering av energiforbruket i forhold til tidligere hovedkontor var et element i dette. 75 prosent av bygnings- og rivningsavfall skulle gjenvinnes, resultatet ble godt over 80 prosent. I daglig drift er nå kildesorteringsgraden på 70 prosent.

Viktigste tiltak:

Tidlig etablering av et miljø- og kvalitetsprogram, med en koordinator knyttet direkte til prosjektleder, gjorde at mål og tiltak systematisk ble fulgt opp i prosjektet. Bevisst, sentral lokalisering nær kollektivknutepunkt gir redusert behov for biltransport. Møterom og tekniske løsninger for videokonferanse og "avstandsmøter" er vektlagt. Redusert kjølebehov samtidig med god dagslystilgang ivaretas av opake og sol-styrte Colt-lameller. Bevisste valg av miljømerkede materialer uten helse-/miljøfarlige stoffer gir godt inneklima og god luftkvalitet. Akustikken er kvalitetssikret og innredningen utformet for å redusere støy. Det uimpregnerte bordgulvet utenfor kantinen gir lite forurensning. Vannbesparende armaturer og dagslysstyrt belysningsnivå er andre tiltak. I dag benytter Storebrand BREEAM NOR til miljøstyring og høy kvalitet i sine eiendomsprosjekter.

Foto: Webcast