Sparebank1 SMNs – nye hovedkontor i Søndregate

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Sparebank1 SMNs – nye hovedkontor i Søndregate

Det nye hovedkontoret på 21.000 m2 sto ferdig i november 2010. Bygget huser totalt rundt 700 personer. Det skulle ikke bare utvikles et nytt hovedkontor, men et helt kvartal.  Planen var å bidra til byfornyelse og byutvikling gjennom revitalisering av bymiljøet.

Målsettinger/resultater:
Generell målsetting har vært å bli ledende i å ta i bruk miljøvennlige løsninger. Medarbeidernes helse skulle stå sentralt. Bygget skulle ha god driftsøkonomi, som betyr arealeffektive løsninger, energiriktige materialer og optimale tekniske løsninger. Målsetting for netto energibehov for kontordelen beregnet etter NS3031 skulle være lavere enn 100 kWh/m2, og målt levert energibehov under 85 kWh/m2.

Resultatene så langt viser et energiforbruk i kontordelen på 65,9 kWh/m2, vesentlig under forventningene og langt lavere enn andre sammenlignbare bygg. Miljøeffekten av å bygge nytt framfor å rehabilitere gammelt, tilsvarte i følge Østfoldforskning AS en reduksjon av klimagassutslipp fra cirka 30 år med bilkjøring for hver arbeidsplass i bygget. Demonteringen av eksisterende bygningsmasse ga en materialgjenvinningsgrad på over 98 prosent.

Viktigste tiltak:

Å rive eksisterende bygningsmasse og bygge nytt. Satsing på helhetlige løsninger og god kvalitet innenfor nøkterne investerings- og driftskostnader. Arkitektur skulle være av høy kvalitet som kan stå seg over tid. Bygget er utformet med høyere arealeffektivitet enn nåværende løsning og vil dermed gi lavere arealkostnader per årsverk for konsernet.