Rekordmye forsikringssvindel avdekket i fjor

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rekordmye forsikringssvindel avdekket i fjor

I fjor avdekket forsikringsselskapene forsikringssvindel for 574 millioner kroner. Dette er mer enn noen gang tidligere, viser tall fra Finans Norges rapport om forsikringssvindel. – Samtidig er det store mørketall, men forsikringsselskapene er svært oppmerksomme på dette, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge. 

I 2012 ble det avslått nesten 1200 saker med svik som begrunnelse i henhold til forsikringsavtaleloven.

Svindel med livsforsikringsprodukter er økende. I fjor var 370 millioner kroner som utgjør 64 prosent av det totale svindelbeløpet, knyttet til denne kategorien forsikringsprodukter. Mange av disse sakene gjelder syke- og uføreprodukter.

– Menn står totalt sett bak langt flere svindelsaker enn kvinner og de prøver seg på høyere beløp. Men når det gjelder svindel med uføreprodukter nærmer kvinnene seg mennene, sier Neverdal.

Bil på svindeltoppen

Over 40 prosent av de avslørte sakene som gjelder skadeforsikring, dreier seg om svindel med bilforsikringen. I gjennomsnitt ble selskapene her forsøkt svindlet for over 100 000 kroner. Bil er dermed fortsatt på svindeltoppen når det gjelder antall saker.

Skremmende holdninger

Flere undersøkelser de siste årene viser at mange har dårlige holdninger når det gjelder forsikringssvindel. I undersøkelsen Norsk finansbarometer som TNS Gallup har utført for Finans Norge oppgir 16 prosent av de spurte at de kjenner noen som har mottatt feilaktige utbetalinger på bakgrunn av uriktige opplysninger om skaden eller skadens omfang.

– Men de som prøver seg på svindel, tar en stor risiko og tenker nok ikke på konsekvensene ved å bli avslørt, mener Neverdal.

Jakter på svindlerne

Forsikringsselskapene er opptatt av å gjøre det vanskelig å svike og dermed bidra til at alle de ærlige kundene ikke betaler mer enn nødvendig. Forsikringssvindlerne risikerer fengsel, politianmeldelse og forsikringsnekt.

Rundt 60 utredere i forsikringsselskapene har som oppgave å avdekke svindel. De som står bak forsikringssvindel er ofte multikriminelle. De stjeler gjerne også av det offentliges midler gjennom for eksempel trygdesvindel.

Om Norsk finansbarometer

Norsk finansbarometer er en årlig undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av Finans Norge. Den omfatter bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2013 blant et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år. Det ble gjennomført 3000 intervjuer.

Foto: Gjensidige