Mellomoppgjøret 2013 er i havn

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mellomoppgjøret 2013 er i havn

Finans Norge, Finansforbundet og LO ved LO-forbundene Handel og Kontor og Postkom kom i natt til enighet om et anbefalt forslag i mellomoppgjøret for ansatte i finans. Resultatet innebærer et generelt tillegg på 0,6 prosent pr. 1. mai på alle trinn i lønnsregulativet, men likevel ikke mindre enn 2 200 kroner pr. år. – Jeg er tilfreds med at vi har kommet frem til et akseptabelt resultat, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

– Finansnæringen i Norge forbereder seg på vesentlig strengere kapitalkrav, og det gjennomføres kostnadsreduksjoner i alle våre medlemsbedrifter. Dette reflekteres i årets lønnsoppgjør, som er et moderat oppgjør og i tråd med den samfunnslinjen som er lagt til grunn i de øvrige oppgjørene i privat sektor, sier Kreutzer.

– Det har vært krevende forhandlinger, men vi er glade for at vi nå har kommet i havn med et moderat resultat, sier Kreutzer.

Svarfrist 2. mai

Gjensidig svarfrist for endelig vedtakelse av det anbefalte forslaget er satt til 2. mai 2013. Det gjøres oppmerksom på at det anbefalte forslaget ikke kan iverksettes før svarfristen er utløpt. Vi vil sende ut informasjon om iverksettelse når partene har godkjent det anbefalte forslaget.

Nytt lønnsregulativ vil bli utarbeidet og publisert så snart som mulig.