Lovpålagt rapportering om samfunnsansvar

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lovpålagt rapportering om samfunnsansvar

Stortinget har vedtatt endringer i regnskapsloven. Regnskapsloven har fått en ny paragraf §3-3c Redegjørelse om samfunnsansvar. Lovpålagt årlig rapportering om samfunnsansvar i store foretak er nå en realitet.

I henhold til den nye bestemmelsen skal ”Store foretak (…) redegjøre for hva foretaket gjør for å integrere hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter.”  

Lovendringen trer i kraft 1. juni 2013.

Finans Norge vil etter hvert legge til rette for erfaringsutveksling mellom medlemsbedriftene når det gjelder etterlevelse av den nye bestemmelsen.