Konkurransetilsynet om "prissignalisering"

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Konkurransetilsynet om "prissignalisering"

Konkurransetilsynet har i den senere tid hatt fokus på bankenes utspill i media om forventet renteøkning, såkalt ”prissignalisering”. Dette har vært et tema for tilsynet spesielt nå etter myndighetenes varsel om skjerpede krav til bankenes kapitaldekning. Tilsynet konkluderer med at bankenes informasjon til markedet gjennom uttalelser, pressemeldinger og børsmeldinger om fremtidige renteendringer i utgangspunktet ikke rammes av konkurranselovens regler.
Les hele rundskrivet her.