Høring i finanskomiteen om lovforslag til nye kapitalkrav

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høring i finanskomiteen om lovforslag til nye kapitalkrav

I høringen i Stortingets finanskomité om lovforslag til nye kapitalkrav (Prop. 96 L), presenterte Idar Kreutzer Finans Norges synspunkter. Kreutzer la vekt på at forslagene betyr en kraftig skjerpelse av kapitalkravene, og at dette gir økte lånerenter og redusert utlånskapasitet overfor næringslivet. Det ble også understreket at forslagene om beregningsgrunnlaget (risikovekter for boliglån) for kapitalkravene, innebærer at kravene trolig blir betydelig strengere enn i våre nærmeste naboland. Det svekker norskbaserte bankers konkurranseevne.