Finansiering av fornybarsamfunnet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansiering av fornybarsamfunnet

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, holdt innlegg på Fornybarkonferansen i Bergen. Formålet med konferansen var å sette fokus på fornybar energi, diskutere hva som må til for å fremme fornybare tiltak og vise gode eksempler fra næringslivet på aktører som gjør en innsats på dette feltet.

Foto: Eivind Senneset

- Vi har et stort investeringsbehov for å imøtekomme fremtidens energikrav. I kraftsektoren alene anslår Energi Norge et samlet investeringsbehov frem mot år 2020 på 150 – 200 milliarder kroner, uttalte Kreutzer.

”Business as usual” er ikke et alternativ. Om vi fortsetter med dagens forbruk, vil vi trenge 2,3 jordkloder i år 2050 for å kunne holde dagens globale ressursforbruk i hevd.  – Det må gis insentiver til investering, særlig når det gjelder fornybar energi. Privat sektor må mobiliseres om klimaproblemene skal løses, sa Kreutzer under konferansen.