Støtter etablering av et offentlig gjeldsregister

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støtter etablering av et offentlig gjeldsregister

Regjeringen går inn for å opprette et offentlig gjeldsregister, slik at banker og andre som gir kreditt får opplysninger om kundens gjeld. Forslaget er i tråd med anbefalingen Finans Norge ga i sitt høringssvar tidligere i år.

I dag får ikke banker tilgang på opplysninger om privatpersoners eksisterende gjeld, annet enn det kunden selv oppgir om sine økonomiske forhold. Regjeringen ønsker å endre dette, slik at de som gir kreditt skal få tilgang på søkerens eksisterende gjeld hos andre banker og kredittytere. Registreringen gjelder kreditter som ikke er sikret ved registrert panterett, som for eksempel kredittkort.

– Når bankene får tilgang til kundens gjeld, kan de gjøre en bedre vurdering av om dette er gjeld som personen kan klare å håndtere. Dette kan være med på å hindre at folk får store gjeldsproblemer. Samtidig får bankene nå et større ansvar for at de som har for mye lån ikke får enda mer. Bankene blir dermed bedre i stand til å overholde frarådningsplikten som de har i dag, sier forbrukerminister Inga Marte Thorkildsen.

Spørsmålet om gjeldsregistrering har vært på høring og tiltaket får bred tilslutning blant høringsinstansene, herunder også Finans Norge.

– Finans Norge stiller seg ut fra en samfunnsmessig vurdering positiv til etablering av et sentralt gjeldsregister, men er opptatt av at kostnadene ved etablering og drift av et slikt register står i forhold til nytteverdien. Det bør derfor også lages en plan for evaluering av forholdet mellom kostnader og nytteverdi for å sikre god nok kvalitet på registeret, sier Jan Digranes, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Regjeringen går inn for at gjeldsregisteret skal etableres i tilknytning til Brønnøysundregistrene, og jobber nå med et lovforslag som vil pålegge finansforetakene å gi gjeldsopplysninger til registeret.

– Begge deler er i tråd med vår anbefaling. Ikke-konsesjonspliktige institusjoner må også pålegges rapporteringsplikt, fremholder Digranes.