EU-vedtak om nye kapitalkrav for banker

Gå til hovedinnhold
Publisert:

EU-vedtak om nye kapitalkrav for banker

Tirsdag 16. april vedtok Europaparlamentet et nytt direktiv (CRD IV) og en forordning (CRR) som skal erstatte gjeldende kapitaldekningsdirektiver. – Parlamentet har tatt et viktig skritt i prosessen mot å få regelverket ferdig før årsskiftet og vedtaket var helt som forventet, sier Erik Johansen, leder for Samfunnsøkonomi i Finans Norge.

Regelverket skal også godkjennes av Rådet for den europeiske union før det trer i kraft. De nye reglene vil gjelde fra 1. januar 2014 dersom regelverket blir kunngjort innen 30. juni i år. Dersom teksten bli offentliggjort etter 30. juni vil det imidlertid ikke gjøres gjeldende før 1. juli 2014. I Norge blir CRD IV gjort gjeldende gjennom EØS-avtalen.

Europaparlamentets oppsummering av hovedelementer i CRD IV

Nyhetssak fra Europaparlamentet om vedtaket

Finanstilsynets melding om vedtaket