Endringer for Finansklagenemnda

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endringer for Finansklagenemnda

– Finansnæringen og de andre avtalepartene bak Finansklagenemnda har etablert en god tvisteløsningsordning, som de nå skal gjøre enda bedre. Sammen med de regelverksendringene Regjeringen arbeider med, vil det innebære styrket rettssikkerhet for kundene til finansforetakene, sa finansminister Sigbjørn Johnsen da regjeringen på fredag la frem Finansmarkedsmeldingen inkludert en omtale av endringer i Finansklagenemndas styre og nemndsarbeid. 

I Finansmarknadsmeldingen 2012 gis det en omtale av finansiell stabilitet, en oversikt over regelverksutvikling og sentrale forvaltningsvedtak.

I meldingen gis det også en bredere omtale av oppfølgingen av organisering av Finansklagenemnda og styrking av forbrukervernet. Av regelverkstiltak som skal følges opp i løpet av 2013  kan nevnes at også foretak som ikke er medlem av nemnda skal kunne klages inn for Finansklagenemnda og at foretak som ikke innretter seg etter en avgjørelse i nemnda skal dekke sakskostnader for retten. Finansdepartementet vurderer også endringer i reglene om dokumentasjon av salg og rådgivning av alternative spareprodukt.

Regjeringen har akseptert de forslag til endringer som  avtalepartene i Finansklagenemnda har foreslått, som en oppfølging av departementets anbefaling. Disse er tidligere omtalt på Finans Norges medlemsnett. Se nærmere omtale i faktaboks til høyre.

De foreslåtte endringene i Finansklagenemnda er i hovedtrekk som følger:

  • Nemndene utvides fra fem til syv medlemmer hvor det skal være tre uavhengige medlemmer. I tillegg til leder og nestleder skal det nå være et nytt ordinært medlem, som skal være høyt kvalifisert jurist.
  • Det skal være lettere og melde inn klager til Finansklagenemnda. Styret i Finansklagenemnda skal komme med forbedringstiltak. Blant annet skal det være god rettledning på nettsidene.
  • I foretakenes kommunikasjon med kundene skal det fremkomme et klart skille mellom finansforetakenes interne klageordninger og den nøytrale klageinstansen Finansklagenemnda.