DNBs nye hovedkontor i Bjørvika

Gå til hovedinnhold
Publisert:

DNBs nye hovedkontor i Bjørvika

Over 4.000 medarbeidere skal samles i det nye hovedkontoret i Bjørvika. Innflyttingen begynte høsten 2012 og varer fram til i 2014. Miljø-løsninger og -krav som er utviklet i og for hovedkontoret i Bjørvika, vil bli videreført i nye DNB-bygg også i Bergen og Trondheim.

Målsettinger/resultater:

Miljømålene for det nye hovedkontoret omfatter blant annet mer enn en halvering av energiforbruk og klimagassutslipp per medarbeider og en betydelig reduksjon i avfallsmengden sammenlignet med dagens nivå.

Viktigste tiltak:

Energikildene er i hovedsak fornybare, blant annet blir det brukt termisk energi fra sjøvann. Beliggenheten ved et kollektivtrafikknutepunkt, få parkeringsplasser, gode muligheter for sykkelparkering og tilbud om å bruke miljøbiler, skal bidra til at medarbeidere og kunder velger miljøvennlig transport.

Miljøkriterier for innkjøp, grønn IT og gode løsninger for kildesortering skal gi miljøgevinster, blant annet i form av redusert mengde restavfall og økt gjenvinningsgrad. Alt matavfall komposteres og blir til fullverdig gjødsel.

Medarbeidere henter utskrifter fra nærmeste printer ved å identifisere seg ved bruk av adgangskortet, noe som skal redusere antall feilutskrifter og dermed papirbruk.

Etableringen av en el-bil-pool for medarbeidere er tenkt å erstatte bruk av egne biler og redusere bruk av taxi. DNB har i 2012 kjøpt ni el-biler og en hybridbil, inntil 40 el-biler og hybridbiler vurderes kjøpt innen 2014.