Den fremtidige strukturen i finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Den fremtidige strukturen i finansnæringen

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, holdt et innlegg på en finanskonferanse i regi av LO Finans i går. Temaene på konferansen var finansregulering, fremtidige rammevilkår for næringen, boligfinansiering og implikasjoner av økte krav til soliditet og likviditet.

Hovedtemaet i Kreutzers innlegg var at næringen står ovenfor nye regler og krav som vil ha stor betydning i tiden framover. Med nye kapitalkrav for banker og forsikring må næringen foreta en rekke endringer. Næringen støtter økte krav til soliditet og likviditet, men er samtidig opptatt av gradvis implementering og å unngå særnorske regler. For rask implementering vil undergrave næringens muligheter til å skape økte verdier i det norske samfunnet.

– Norske banker trenger transparente regler, slik at de ikke fremstår svakere enn det de i virkeligheten er, mot for eksempel svenske konkurrenter. I tillegg er det vår oppgave å synliggjøre mulige utilsiktede konsekvenser av de nye kravene, som for eksempel reduserte utlån til næringslivet, sa Kreutzer under konferansen i går.

Idar Kreutzer deltok i en paneldebatt sammen med sentralbanksjef Øystein Olsen, konserndirektør i DNB Trygve Young og styreleder i Sparebank 1 Gruppen, Finn Haugan. Det rådet enighet i panelet om at norske banker har gjort et godt stykke arbeid med å styrke soliditeten i kjølvannet av finanskrisen i 2008.

- Norske banker startet tidlig med å styrke sin kapitalsituasjon. Men vil man fra myndighetenes side ha mer solide banker, må man også akseptere at det får visse konsekvenser, uttalte Kreutzer under debatten.

I dagens utgave av Aftenposten står det mer om finanskonferansen i regi av LO-finans.