KLP Eiendoms nye prosjekt – Fornebusenteret

Gå til hovedinnhold
Publisert:

KLP Eiendoms nye prosjekt – Fornebusenteret

Senteret er under bygging og vil stå ferdig i 2014. Prosjektet er på 74.000 m2, herav handel 26 000 m2, kontor 1 600 m2, boliger 10 000 m2 og garasje 36 500 m2. Bygget vil bestå av to etasjer kjøpesenter med fire boliglameller på toppen. I tillegg blir det to kjelleretasjer på 40.000 m2 til parkeringsplasser. Det er over 400 aktører som vil inn på senteret.

Målsettinger/resultater:
Fornebu S skal etter planen toppe og delvis overgå alle standarder for miljøkrav. Planen er å bli et framstående eksempel på et bærekraftig bygg, i Norge så vel som i Europa. Bygget skal ha energimerke A. Målet er å oppnå klassifiseringen ”BREEAM Outstanding” som er den høyeste miljøklassifisering innen BREEAM.  Kjøpesenteret har passivhusstandard.

Visjon: ”Bygget skal være verdens mest miljøvennlige kjøpesenter. Besøkende skal inspireres til miljøriktig adferd og samtidig oppleve et komfortabelt og attraktivt handelssenter i harmoni med dagens samfunn”. 

Viktigste tiltak

Solenergi skal rekke til å drifte fellesarealene. Alle materialer er nøye vurdert i forhold til energieffektivitet og giftfrie alternativer. Selve plasseringen av senteret vil innby til kollektivtransport, sykling og gange; over 10.000 mennesker kommer til å bo innenfor én kilometer fra dette nye knutepunktet.

Senterets fasader skal vise at miljøløsninger ikke behøver gå på akkord med utseendet. Fasadene blir dekket av kortreist gran som behandles med miljøvennlig beis.

Aktørene som tar i bruk senteret vil bli utfordret til å ta miljøansvar, blant annet ved at belysningsanleggets totale effektbehov ikke skal overstige 15 W/m2.