Bærekraftige bygg

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bærekraftige bygg

Mange norske finansbedrifter har tatt inn over seg at bærekraftige næringsbygg bidrar til økt lønnsomhet og større konkurransekraft. Finansbedriftene ser at eierne av miljøbygg vil oppnå store kostnadsbesparelser i løpet av byggets levetid. De vil også vinne kampen om de beste leietakerne. Derfor kommer bærekraft høyt opp på kriterielisten når nye bygg skal oppføres eller gamle renoveres.

Den viktigste enkeltdriveren er kanskje erkjennelsen av at stadig økende energipriser i lengden vil gjøre det for dyrt å sløse. 

Lønnsom investering

Energieffektive og miljøvennlige bygg blir stadig mer attraktive utleie- og salgsobjekter. Mange har blitt vant med at energibruk, forurensing og avfallhåndtering koster dyrt. Flere aktører i eiendomsbransjen signaliserer nå at særlig utenlandske leietakere og kjøpere etter hvert vil etterspørre de mest bærekraftige objektene, det vil si A- eller B-bygg.

Klima- og miljøegenskapene vil gradvis også få større betydning for kredittrisiko og forsikringskostnader. Utviklingen mot et strengere miljøregelverk både her hjemme og i EU, gjør energieffektive og miljøvennlige bygg attraktive.

Barrierer brytes

Markedet for miljøinvesteringer var lenge hemmet av frykt for kostnadsoverskridelser og forsinkelser, eller frykt for at det kunne bli vanskelig å få solgt eller leid ut ferdige prosjekter til riktig pris. Det har også vært et hinder at de som bygger ikke alltid skal leie eller bruke byggene selv. Dermed kan de ha vært skeptiske til miljøinvesteringer som ikke lønner seg på kort sikt. Det blir imidlertid mer og mer vanlig at entreprenør og byggherre samarbeider om planleggingen. Og da går de som regel for miljøbygg.

Fordi stadig flere bedrifter ser at den langsiktige verdien av et bygg henger sammen med energi- og miljøytelsen, går lønnsomhetsaspektet over fra å være en hemsko til å bli en drivkraft.

Rehabilitering og nybygging

Det er langt flere eksisterende enn planlagte næringsbygg. Rehabilitering av eksisterende bygg har derfor i totalt volum foreløpig et større potensial for iverksettelse av energieffektive og miljøvennlige løsninger enn nybygg. Eierne av gamle og umoderne bygg kan også være mer åpne for miljø- og klimavennlige endringer når de ser at dette er kostnadseffektivt i lengden.

Nybygg bør oppføres slik at ressursbruken blir så lav som mulig og med miljøriktige materialer. Bygningene skal stå lenge og materialene må derfor være bestandige. Gjenbruk av bygningsdeler og inventar er selvstendige tiltak av stor betydning. Bygget i seg selv og bruken av det må også ses i sammenheng. Sentral lokalisering, som oppmuntrer til kollektivreiser, og interne systemer som reduserer behovet for reisevirksomhet, får stadig større betydning.                                           

Finansieringshorisonten må være vid nok til at eventuelt mer kostbare konstruksjoner og installasjoner får anledning til å forrente seg.

Noen eksempler

Her følger alfabetisk korte eksempler fra fem medlemsbedrifters egne løsninger når det gjelder nye og gamle bærekraftige bygg og lokaler.

Lenker til:

DNBs nye hovedkontor i Bjørvika
KLP Eiendoms nye prosjekt – Fornebusenteret
Sparebank1 SMNs – nye hovedkontor i Søndregate
Storebrands totalrenoverte hovedkontor - Lysaker Park
Trygs nyrenoverte hovedkontor i Fyllingsdalen