– Mer samferdsel for pengene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

– Mer samferdsel for pengene

Som ventet varsler regjeringen økt bruk av penger på samferdsel i Nasjonal transportplan som ble framlagt i dag. Desto viktigere blir det å bruke pengene slik at vi får mest mulig vei og bane for dem. – Det er på tide å se på bedre måter å organisere og finansiere den videre satsingen på samferdsel i Norge, sier styreleder i Finans Norge Helge Leiro Baastad.

Den norske metoden med stykkevis utbygging av korte parseller fører til at byggingen blir dyrere og tar lengre tid enn nødvendig. Konsekvensene er alvorlige. Det handler ikke bare om bedre fremkommelighet, men også om trygghet på veiene. Den dramatiske reduksjonen i antall drepte og hardt skadde i trafikken de siste årene illustrerer betydningen av å bygge sikrere veier. Dagens regjering skal ha honnør for dette, men vi ville antagelig oppnådd enda mer dersom vi bygget på en mer rasjonell måte.

– Finans Norge mener at privat finansiering kunne bidratt til raskere gjennomføring av vei- og baneprosjekter. Norske livsforsikringsselskaper kunne i teorien investert rundt 50 milliarder kroner i vei, bane og annen infrastruktur. Begrensninger i rammebetingelsene gjør slike investeringer i praksis lite aktuelle, sier Helge Leiro Baastad.

Privat finansiering
Dagens regjering har dessverre sagt konsekvent nei til privat finansiering av samferdselsprosjekter. Ett argument er at privat finansiering er dyrt, på grunn av rentene.

– Dette argumentet holder ikke. Rentekostnadene ved privat finansiering ville antagelig vært langt lavere enn ekstrakostnadene ved dagens stykkevise utbygging. Regjeringen har heller ikke noe imot bompengefinansiering, som medfører store administrasjonskostnader. Og statlig egenkapital er heller ikke gratis, sier Baastad.

Sammenhengende og raskere utbygging
Et annet argument er at det er dumt å bruke penger på forskudd, fordi man da skyver regningen foran seg.

– Poenget med privat finansiering er ikke nødvendigvis å bruke mer penger over tid enn vi ellers ville gjort, men å skape rom for sammenhengende og raskere utbygging. Erfaring fra Norge og andre land viser hvilke modeller for offentlig-privat samarbeid som fungerer, og hvilke som ikke gjør det. Det er ikke nødvendig å famle i blinde. Vi kan velge de samarbeidsformene som har vist seg å fungere, sier Baastad.

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge og har over 200 medlemsbedrifter innen bank, forsikring, finansiering og kapitalforvaltning.