Skal sikre kvalitet i kundebehandlingen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skal sikre kvalitet i kundebehandlingen

Arbeidet med samordning av finansnæringens autorisasjons- og godkjenningsordninger er kommet langt, og i dag lanseres en ny, felles nettside for ordningene - finaut.no. Kompetansestandarder på bransjenivå skal gi gode kundeopplevelser i tråd med de krav næringen har pålagt seg selv. 

Finansiell rådgivning og salg og rådgivning innenfor skadeforsikring har de siste årene vært et prioritert område i finansnæringen. Det er etablert kompetansestandarder på bransjenivå for at kundene skal nyte godt av relevant og dokumentert kompetanse.

Det overordnede målet med samordningen er å sikre kvalitet i kundebehandlingen og å legge grunnlag for legitimitet og troverdighet.  For finansbedriftene betyr det stordriftsfordeler å samarbeide om kompetansestandarder, og for den enkelte medarbeider innebærer dokumentert kompetanse faglig trygghet og yrkesstolthet.