Samfunnsansvar som en del av forretningsvirksomheten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Samfunnsansvar som en del av forretningsvirksomheten

KLP har arbeidet lenge med samfunnsansvar. Selskapet er Norges største livsforsikringsselskap, og leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter i offentlig og privat sektor. – Når arbeidet med samfunnsansvar er vellykket, skyldes det at man har klart å knytte det til KLPs verdier og integrere fagområdet i viktige forretningsprosesser. Samfunnsansvar ligger ikke på siden av forretningsvirksomheten, men inngår i den. Da blir det relevant, forklarer direktør Eli Bleie Munkelien i siste nummer av Nordisk Forsikringstidskrift.
Lenke til artikkelen.