Samfunnsansvar som en del av forretningsvirksomheten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Samfunnsansvar som en del av forretningsvirksomheten

KLP har arbeidet lenge med samfunnsansvar. Selskapet er Norges største livsforsikringsselskap, og leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter i offentlig og privat sektor. – Når arbeidet med samfunnsansvar er vellykket, skyldes det at man har klart å knytte det til KLPs verdier og integrere fagområdet i viktige forretningsprosesser. Samfunnsansvar ligger ikke på siden av forretningsvirksomheten, men inngår i den. Da blir det relevant, forklarer direktør Eli Bleie Munkelien i siste nummer av Nordisk Forsikringstidskrift.
Lenke til artikkelen.