Rapport om forsikringssvindel i Europa

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rapport om forsikringssvindel i Europa

Det europeiske forsikringsforbundet – Insurance Europe – har laget en rapport om forsikringssvindel.  Det er en prioritert oppgave å bekjempe svindel og representanter fra forsikringsnæringen i de nordiske landene møtes regelmessig for å utveksle erfaringer om forsikringssvindel. I forsikringsselskapene her i landet arbeider om lag 65 utredere med å bekjempe svindel, og de skandinaviske landene har kommet langt på området.
Last ned rapporten om forsikringssvindel i Europa (engelsk)