Positivt møte om arbeidsskadeforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positivt møte om arbeidsskadeforsikring

Finans Norge, Advokatforeningen og Personskadeforbundet LTN har hatt møte med statssekretær Norvald Mo i Arbeidsdepartementet om ny organisering av arbeidsskadeforsikring. Vi opplevde stor interesse og villighet til å lytte når det gjaldt våre innspill, synspunkter og forslag.

Det var i møtet med statssekretæren vesentlig å få belyst uheldige sider for de skadelidte ved forslaget om å opprette et nytt offentlig oppgjørskontor, slik det ble fremmet av Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett 2012.

Skille sykdom og ulykker

Finans Norge argumenterte videre for fordelene ved vår alternative løsning når det gjelder oppgjørsorganisering, og opplevde interesse for denne. Løsningen går ut på at vi skiller mellom skader som følger av ulykke og skader som følger av sykdom. Forsikringsselskapene bør ha ansvaret for oppgjør av ulykkessakene, så kan det nye offentlige oppgjørskontoret håndtere oppgjørene av sykdomsskadene.

Stortingsbehandling

Regjeringen vil fremme en proposisjon med forslag til ny samlet rettighetslov våren 2013 slik at den skal kunne behandles i Stortinget før sommeren. Det forventes at denne proposisjonen også vil inneholde en del som i noen grad vil gi en beskrivelse av organiseringsalternativer.

Forslag til måte å organisere ny arbeidsskadeforsikringsordning på, vil komme i en senere proposisjon. Den vil ikke bli fremmet før i 2014.