Samarbeider med NHH

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Samarbeider med NHH

NHH sitt Advisory Board er et rådgivende organ som er sammensatt av toppfolk fra norsk og internasjonalt næringsliv og akademia. Rådet skal bidra med eksterne perspektiv på høgskolens utdannings-, forskings- og formidlingsaktiviteter, og gi råd i forbindelse med høgskolens strategiarbeid og hvordan høgskolen kan nå sine mål. Finans er representert ved adm.direktør Idar Kreutzer i Finans Norges og Siren Sundland, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Sparebanken Vest. I forrige uke hadde Advisory Board sitt første møte.
Mer om Advisory Board hos NHH