Informasjon om Finansklagenemnda

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Informasjon om Finansklagenemnda

Finansdepartementet har bedt Finans Norge om å formidle til finansforetakene at det bør skilles tydelig mellom interne klageordninger og Finansklagenemnda. Det er også viktig at foretakene henviser til Finansklagenemnda i kommunikasjon med kunder. Finans Norge ber i et rundskriv om at medlemsforetakene følger opp oppfordringen fra departementet.
Les rundskrivet om Finansklagenemnda