Høy aktivitet i OMF-markedet i 2012

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høy aktivitet i OMF-markedet i 2012

I løpet av 2012 passerte utestående volum av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), utstedt av norske foretak, 800 milliarder kroner. Totalvolumet var ved årsskiftet på 803,6 mrd. kroner som tilsvarer en netto økning på 10,7 mrd. kroner i løpet av andre halvår 2012.

 

Utestående (NOK mill.)

 

Totalt

NOK

Valuta

Pr. 31.06.2012

792 911

406 006

386 905

Pr. 31.12.2012

803 629

426 803

376 826

 

 

 

 

Selv om utstederne var aktive i førstehåndsmarkedet gjennom hele året avtok aktiviteten noe gjennom annet halvår. I overkant av 60 prosent av emisjonsvolumet, på 188 milliarder, ble hentet i løpet av første halvår. Fjoråret viste også at OMF fortsatt er attraktive for utenlandske investorer. 111 mrd. kroner (60 prosent) ble emittert i utenlandsk valuta. Utstederne som var mest aktive i de internasjonale markedene i 2012 var DNB Boligkreditt, Terra Boligkreditt og Sparebank 1 Boligkreditt med hhv. 89, 75 og 74 prosent av emittert volum i utenlandsk valuta.

 

Emisjonsvolum (NOK mill.)

 

Totalt

NOK

Valuta

1.halvår 2012

119 801

43 846

75 955

2. halvår 2012

68 274

33 060

35 214

2012 totalt

188 075

76 906

111 169

 

DNB Boligkreditt er fortsatt den klart største aktøren av de norske utstederne med en markedsandel ved årsskiftet, målt i utestående volum som andel av totalvolum, på 45 prosent.

 

Markedsandeler

 

Pr. 31.12.2012

DNB

45 %

3 største

75 %

5 største

86 %

10 største

94 %