Godkjenningsordningen blir nasjonal

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Godkjenningsordningen blir nasjonal

Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) ble etablert i 2009 - opprinnelig som en bedriftsintern ordning basert på en felles rammeplan.  Fra og med 2013 er GOS en nasjonal ordning.

Ordningen har som har til målsetting å sikre:

  • at selgere/rådgivere i skadeforsikring tilfredsstiller kompetansekrav som er definert av bransjen
  • at salg av skadeforsikring er basert på kundens forsikringsbehov
  • kvalitet i rådgivningen slik at kunden kan foreta gode og riktige valg.

Den nye godkjenningsordningen er samordnet med finansnæringens øvrige autorisasjons- og godkjenningsordninger, og det gis fritak mellom ordningene etter gitte regler.Godkjenningsordningens kompetansekrav er beskrevet i en felles fagplan.

Fagemnene er som følger:

  1. Grunnleggende forsikringskunnskap
  2. Generelle produkter
  3. Sikkerhetsforskrifter og skadeforebyggende arbeid
  4. Skadeårsaker og skadeoppgjør
  5. Etikk og god rådgivningsskikk
  6. Regelverk

Fagemnene 5 og 6 er felles for finansnæringens autorisasjons- og godkjenningsordninger.Kompetanseutvikling og kvalifisering til prøvene er et bedriftsinternt anliggende. Det enkelte selskap velger selv omfang, metoder og leverandører av opplæringstjenester. Kandidater som har avlagt bedriftsintern prøve i perioden før den nasjonale ordningen ble innført, blir godkjent etter de nye reglene dersom de innen en treårsfrist avlegger prøven i de tverrfaglige emnene (Regelverk og Etikk/ God rådgivningsskikk).