Finanstilsynet om regelverket for OMF

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finanstilsynet om regelverket for OMF

Finans Norge støtter Finanstilsynets vurdering at det ikke er behov for nye hjemler for at tilsynsmyndighetene eventuelt skal begrense bankenes overføring av boliglån til kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Finanstilsynet svarte mandag 4. mars på Finansdepartementets bestilling som kom i desember i fjor.

OMF har gitt banknæringen stabil finansiering i en tid med svært urolige markeder og således ført til en mer robust banknæring. Finans Norge støtter også tilsynets vurdering at det ikke er ønskelig å fjerne eller begrense bankenes adgang til å stille kreditt- eller likviditetsgarantier overfor kredittforetakene. Slik begrensning vil i tilfelle kunne utløse generell uro i markedet for OMF. 
 
Burde likestilles

Finans Norge noterer seg Finanstilsynets og Norges Banks negative reaksjon på forslaget om å gi kredittforetak begrenset konsesjon som bank. Ettersom hensikten med forslaget var å åpne for at kredittforetak skulle få tilgang til ordinære kredittfasiliteter i Norges Bank i tilfelle en finanskrise, burde man etter Finans Norges syn heller vurdere å endre sentralbankloven § 19 og dermed formelt likestille kredittforetak som utsteder OMF med forretnings- og sparebanker. Alt i dag har utenlandske kredittinstitusjoner som utsteder OMF (covered bonds) ordinær låneadgang i Norges Bank.

Norske kredittforetak er således utsatt for omvendt diskriminering i Norges Banks forskrifter.