Norsk finansnæring angår alle

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norsk finansnæring angår alle

Norsk finansnæring angår alle. Knapt noen næring har flere berøringspunkter med innbyggere, næringsliv og offentlig sektor. Bankene og forsikringsselskapene har viktige roller som kapitalformidlere, risikoavlastere og kapitalforvaltere og oppgavene er helt nødvendige for at samfunnsmaskineriet skal fungere effektivt og best mulig. Det skriver adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i forordet til et temabilag som ble distribuert med Aftenposten på Finansnæringens dag 19. mars.Temabilaget tar for seg noen av de temaene som ble debattert på Finansnæringens dag.

Stein Regaard i LO og Finans Norges Idar Kreutzer har ulike syn på om vi har en solid finansbransje som trenger rom for å vokse og konkurrere.

Forbrukerombud Gry Nergård mener at man blir jo 18 år og myndig over natten, uten at man nødvendigvis er smartere enn da man var 17 ½ år. Forbrukerombudet og Finans Norge vil gå sammen om å styrke de unges kunnskap om privatøkonomi.

Brikkene i det nye pensjonssystemet er i ferd med å falle på plass, men Finans Norge er opptatt av at det må finnes løsninger som sikrer et bærekraftig pensjonssystem i privat sektor.

Finans Norge ser at med klimaendringene vil vi måtte tilpasse oss et villere og våtere vær. Skadeforsikringsselskapene ønsker å bidra til å styrke kommunenes arbeid mot naturskader.