Finans Norge støtter FNs prinsipper for ansvarlige investeringer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge støtter FNs prinsipper for ansvarlige investeringer

Det er UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) som står bak prinsippene. UNEP FI er et globalt partnerskap mellom FNs Miljøprogram og finanssektoren. Å identifisere, fremme og realisere beste miljø- og bærekraftspraksis i finansnæringen er blant målene for samarbeidet.

På verdensbasis har ca. 1170 selskaper signert prinsippene, og 32 trillioner dollar forvaltes under dem.

Prinsippene:

  1. Vi skal innarbeide ESG*-temaer i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.
  2. Vi skal være aktive eiere og innarbeide ESG-temaer i vår eierskapsutøvelse.
  3. Vi skal arbeide for tilfredsstillende rapportering av ESG-temaer fra de selskaper vi er investert i.
  4. Vi skal fremme aksept for, og implementering av, prinsippene i finansmarkedet.
  5. Vi skal samarbeide for å sikre en effektiv gjennomføring av prinsippene.
  6. Vi skal rapportere om våre aktiviteter og utviklingen i arbeidet med implementering av prinsippene. 

*environmental, social and governance

Skal spre kunnskap


Finans Norge er såkalt ”network supporter” og har forpliktet seg til å spre kunnskap om prinsippene og vil arbeide for å øke bevisstheten om dem. Finans Norge vil også anbefale medlemsbedriftene å signere prinsippene.

Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige  investeringer) er en viktig samarbeidspartner for Finans Norge i arbeidet med FN-prinsippene. 

Høsten 2012 sluttet Finans Norge seg til FNs prinsipper for bærekraftig  forsikring som ble lansert i forbindelse med Rio +20-konferansen i juni 2012. Et norsk forsikringsselskap deltok aktivt i forarbeidet.  Forsikringsprinsippene er en parallell til investeringsprinsippene.