1000 milliarder i livsforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

1000 milliarder i livsforsikring

Forvaltningskapitalen i livsforsikringsselskapene var nær 1 000 milliarder kroner ved utgangen av 2012. Dette er en økning på 10 prosent i forhold til samme tid, ifølge Finans Norges markeds- og regnskapsstatistikk for livsforsikring.xls.

Brutto forfalt premie i 2012 var totalt 83 milliarder kroner. Dette er en økning på 14 prosent i forhold til 2011.